Vd

Lisa Martinsson  

Lisa är verkställande direktör. Hon har mycket erfarenhet inom företagande. Lisa vet hur företag ska drivas och har alltid en plan för nästa steg. Lisa ger motivation till hela gruppen för hon sprider positivitet och gör arbetet lättare att genomföra.

Vice vd och säljansvarig

Ludwig Peregi Svensson

Ludwig är vice vd och säljansvarig. Han har försäljningskompetens och förståelse för säljprocesser. Ludwig förstår kundernas behov, han kan bygga relationer och avsluta affärer. Ludwig analyserar säljdata och resultat för att identifiera trender, möjligheter och utmaningar.

Ekonomiansvarig

Elsa Berg

Elsa är ekonomiansvarig. Hon har en stark förståelse för ekonomiska principer, redovisning, budgetering och finansiering. Elsa har förmåga att kunna analysera siffror noggrant och fatta beslut baserat på den informationen. Elsa har andra goda egenskaper såsom ordning och reda samt. Hon har även fina resultat I företagsekonomi 1 och 2, vilket gör att hon passar perfekt i rollen som ekonomiansvarig.

HR-ansvarig

Lucas Johansson

Lucas är HR-ansvarig. Han kan bygga positiva relationer mellan delägarna. Han är också en effektiv kommunikatör. Han lyssnar på delägarnas behov och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.